Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Evidence-based educatieplatform voor kinesisten & fysiotherapeuten.

Liespijn bij atleten [Medische Beeldvorming]

Inleiding

Voor dat we erin vliegen is het belangrijk om te weten dat er momenteel nog geen evidentie is voor een verbeterde prognose dankzij medische beeldvorming (MBV). De kans bestaat zelfs dat de atleet ervan verergert aangezien hij zijn symptomen rechtstreeks toewijst aan deze morfologische veranderingen, waarvan er veel ook voorkomen bij asymptomatische atleten. Dit kan fear-avoidance uitlokken en mogelijk interfereren met het revalidatieprogramma. Zet MBV altijd in een context, duidelijk communiceren is belangrijk.

MBV bij het pubis & adductor gerelateerde liespijn

Abnormale bevindingen rond de symphysis pubica zijn veelvoorkomend in deze populatie. Voor pubic bone marrow edema en protrusies van de symphysis gewrichtsschijf zijn enkel de ergere bevindingen relevant. Pubic bone marrow edema wordt ook wel osteitis pubis genoemd, echter is hier geen sprake van inflammatie (-itis) wat de term ongepast maakt. Bij dergelijke vondsten moet er altijd rekening gehouden worden met de leeftijd, sport, belasting, en symptomen van de atleet alvorens er een conclusie getrokken wordt.

Pubis apofysitis

Kinderen of adolescenten met pijn aan de adductor oorsprong en ongewone verergering van symptomen bij adductor oefeningen kunnen hiervan een aanwijzing zijn. De beste vorm van MBV voor pubis apofysitis is een CT-scan, wat afgeraden wordt bij jongere spelers vanwege de straling.

Avulsies

Er wordt van een avulsie gesproken wanneer er iets volledig afscheurt. Bij de adductor longus kan dit wel eens gebeuren. Bij een vermoeden hiervan wordt ultrasound (US) of een MRI aangeraden voor bevestiging. De revalidatieduur hiervan is uiteraard langer dan bij de letsels van lagere graad. Een andere vorm van avulsie is wanneer er effectief een stuk bot door de pees wordt afgescheurd. Dit kan gebeuren bij de SIAI vanwege de trekkracht van de rectus femoris bij adolescenten.

Gözübüyük et al (2017) — by Physio Based Medicine
Gözübüyük et al (2017) — by Physio Based Medicine

Inguinaal

Heb je vanuit je klinisch onderzoek afgeleid dat het probleem inguinaal ligt? US kan handig zijn ter beeldvorming. Een voorgestelde etiologie van last in deze regio is een zwakte van de posterieure abdominale wand die kan leiden tot uitstulping van abdominale structuren tegen de genitale tak van de n. genitofemoralis. Dit fenomeen kan soms gevisualiseerd worden met dynamische US. Belangrijk om te weten is dat ook hier veel vals positieve bevindingen zijn dus wordt het erg lastig om zeker te zijn dat dit de oorzaak is.

Iliopsoas

Vermoeden van een iliopsoas probleem? Dit is discutabel de moeilijkste variant van liespijn om te diagnosticeren. MRI of US kan helpen hoewel de relevantie ervan niet duidelijk is.

Heup

Femoroacetabulair impingement

Bij een vermoeden van FAI wordt een anteroposterieure en Dunn-view Rx aangeraden om zo accuraat mogelijk te zijn. Let op dat de klinische presentatie overeen moet komen met de Rx om de diagnose FAI te krijgen, erg veel atleten hebben een Cam of Pincer morfologie. Acetabulum dysplasie of het hebben van een Cam deformiteit kan 5-10x meer risico geven op artrose later in het leven. Pincer zou mogelijk juist bescherming geven voor de ontwikkeling van artrose. Voor meer informatie over FAI verwijzen we je graag door naar de Warwick Agreement (2016).

Artrose

Bij oudere patiënten kan artrose op het moment zelf al de oorzaak zijn van liespijn, dit natuurlijk minder bij de jongere sporter. Let op dat de mate van zichtbare artrose niet in relatie gebracht kan worden met pijn en functie. Een persoon met matige artrose zou rond kunnen lopen met ongelofelijke pijn wanneer iemand met ernstige artrose niet veel merkt.

Robert Howells
Robert Howells

Andere

Bij een vermoeden van labrumscheuren of kraakbeenschade zal een MRI nodig zijn maar let op (alweer!): dit komt vaak voor bij sporters zonder symptomen.

Take home messages

Beeldvorming zonder context is in bijna alle gevallen waardeloos en wordt in de meeste gevallen niet aangeraden. Pas op met symptomen te linken aan afwijkingen die er mogelijk al waren voor de klachten. Correlatie is geen causatie! Indien er een sterk vermoeden is van een causaal verband moet dit met voorbedachte rade gecommuniceerd worden. Maak duidelijk dat zijn/haar probleem vaak voorkomt zonder symptomen en dat er niet per se verbetering van structuur nodig is om verbetering van functie en vermindering van pijn te krijgen. Pijn/functie hebben vaak geen lineair verband met structuur. Kinesitherapie kan in veel van bovenstaande gevallen helpen maar wees realistisch als er geen vooruitgang geboekt wordt.

Andere posts over dit onderwerp:

Klinische onderzoek

Testen van functie en beperking

Evidence based management

Referenties:

https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2018.7850

https://bjsm.bmj.com/content/49/12/768

https://bjsm.bmj.com/content/50/19/1169